Algemene voorwaarden

 REGLEMENT VOOR CAMPINGGASTEN EN HUURDERS VAN SEIZOENPLAATSEN

1. Bij aankomst op de camping dient u zich eerst te melden.

2. Voor huurders van caravan/tent/kampeerplaats is de aankomsttijd na 14:00 uur; de vertrektijd op de dag
van vertrek voor 11:00 uur.


3. Auto’s en motoren mogen op het terrein alleen wanneer stapvoets wordt gereden. Ook de fietsers vragen
we om rustig te rijden. Het gebruik van bromfietsen/scooters met draaiende motor is niet toegestaan.
Hierop wordt toegezien.


4. 's Nachts tussen 23:00 uur en 7:00 uur is de slagboom gesloten, men mag dan ook niet met de auto op het
terrein rijden.


5. De toegangskaart van de slagboom is alleen voor eigen gebruik en voor één auto. Bezoekers, maar ook een
tweede auto van het gezin kan op de centrale parkeerplaats voor staan. Invaliden kunnen op verzoek
ontheffing krijgen. De slagboom registreert wanneer u de camping gaat op- of afgaat. U kunt geen andere
gasten uw pas laten gebruiken, dit zou betekenen dat u niet meer van camping op of af kunt.


6. Er mag hoogstens één auto bij uw eigen caravan/tent staan, dit alleen waar het toegestaan is. Voor een
aantal velden (dit geldt voor Kieviet, Grutto, Fazant, Patrijs, Mus, Mees en Merel) geldt centraal parkeren.
Er mag niet op lege kampeerplaatsen worden geparkeerd.


7. Bezoekers hebben vrije toegang tot 23:00 uur.


8. Gasten die willen overnachten bij huurders moeten zich vooraf melden bij de receptie of dit melden via de
mail. De overnachtingskosten kunnen dan gelijk betaald worden. Dit is verplicht in verband met evt.
calamiteiten of brand.


9. Eén slaaptent (max. 3 personen) bij caravan/tent is zonder extra kosten toegestaan


10. Laat uw hond als het kan thuis. Gaat uw hond mee, dan ook bij uw plek/veld aangelijnd houden en buiten
de camping uitlaten. Neem zakjes/ schep mee om evt. “ongelukjes” op te ruimen.


11. Ouders, help er op toezien dat uw kinderen geen beplanting etc. vernielen en/of beschadigen.


12. Duurzaam: verspil geen water, zorg samen voor een schoon en net sanitair gebouw: ga met uw kind mee
en zie er op toe dat er niet gespeeld wordt bij het sanitair.


13. Gelijktijdig gebruik van diverse elektrische apparaten kan storing tot gevolg hebben.


14. Beschadiging of breuk aan caravan/tent en/of inboedel dient u te vergoeden aan de caravan-
/tenteigenaar.


15. U dient de caravan/tent en de plaats bij vertrek goed schoon achter te laten.


16. De huurder, die in een niet schoongemaakte caravan/tent komt, dient dit op de dag van aankomst te
melden.


17. Alle vuilnis moet in plastic zakken. Wilt u zo vriendelijk zijn de zakken te deponeren in de container, deze
staat tegen over de visvijver. Een glas-, blik- en papiercontainer staat hier ook. Groente en fruit mag bij de
geiten. Geen grofvuil, dit mag naar “Bovenveld” gebracht worden, Ommerweg 69, Hardenberg.


18. Geluid en muziek graag beperkt houden, het kan al snel overlast veroorzaken.


19. Tussen 23.00 uur en 8.00 uur is het nachtrust. Houdt u in die tijd a.u.b. rekening met medegasten van ons
park en zorg er samen voor dat er geen geluidsoverlast heerst. Geluid draagt ’s nachts erg ver.


20. Alleen kamperende jongeren dienen na 24.00 uur in eigen caravan/tent te verblijven.


21. Werk mee aan de zondagsrust op onze camping. Receptie, kantine, minishop en zwembad zijn gesloten.
Overdekte speeltuin is wel geopend. De op- en/of afbouw van uw kampeermiddel is niet toegestaan op
zondag.


22. Caravan-/tentplaatsen worden alleen verhuurd aan gezinnen, behoudens uitzonderingen, te beslissen door
de campingeigenaar.


23. Wij zijn niet aansprakelijk te stellen voor financiële gevolgen van ongevallen, brand, vermissing, diefstal,
letsel aan lichaam of schade aan eigendommen, veroorzaakt op het terrein door mens, dier, of
natuurgeweld.


24. Bij de huurprijs is een annulerings-regeling inbegrepen. Bij ernstige ziekte ( briefje van arts) of overlijden in
de 1e graad krijgt u uw geld min reserveringskosten en € 50,- administratie kosten teruggestort.
Met betrekking tot de huur van seizoenplaatsen geldt:
a. De seizoenplaatsen worden verhuurd voor de periode van plm. 1 april tot en met de herfstvakantie.
b. De huurplaats moet door u zelf onderhouden worden, grasmaaien e.d.
c. De huurder van een seizoenplaats is verplicht tot het betalen van toeristenbelasting, die apart
berekend wordt.


Bij doorverhuur of gebruik door derden van uw stacaravan/chalet of tent zijn overnachtingskosten per nacht
verschuldigd, af te rekenen met de campingeigenaar: 1 pers: 4,75; 2 pers: 9,50 ; 3-4 pers: 11,50- ; 5-7 pers:
12,50; 8 pers: 13,50 per nacht.


Voor zaken, waarin deze regels niet blijken te voorzien, beslist de campingeigenaar.


Familie Zomer Camping “de Oldemeyer” december 2018

Verwerking en beveiliging van persoonsgegevens

Wanneer u een boeking maakt om op onze camping de Oldemeyer te verblijven, hebben wij bepaalde gegevens van u nodig. Ook in andere gevallen, zoals bij informatieaanvragen, de administratie omtrent bijvoorbeeld prijsvragen en het bezoeken van onze websites, verwerken wij gegevens. Hierbij maken wij ook gebruik van derden die bepaalde persoonsgegevens ontvangen en namens ons verwerken. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor de verzending van brochures en mailings of het verwerken van eventuele gastenenquête. Ingeval van een boeking kunnen uw gegevens gedeeld worden met de eigenaar van de accommodatie, u heeft nl een overeenkomst met de eigenaar van de accommodatie die u huurt.

Hieronder staat meer uitgebreid beschreven welke gegevens wij kunnen verwerken en wat wij daar mee doen:

In onze Privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met uw gegevens omgaan.

Familie Zomer         Camping “de Oldemeyer”  december 2018

Spetterende waterspeeltuin!

Ontdek onze waterspeeltuin voor de kids

Lees meer